tjänster

Vi är specialiserade på dataskydd i samband med digitalisering och analytics.

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Även i de fall där det inte krävs ett dataskyddsombud kan det vara en god idé att tillsätta en sådan tjänst. Många företag tillsätter ett externt dataskyddsombud på servicekontrakt under allt från 10-100% tjänstgöring.

läs mer
Big Data & Analytics

Använder du metoder för dataanalys som machine learning och artificial intelligence (AI) ställs särskilda krav på dataskydd. Det blir svårare att visa att GDPRs principer för dataskydd efterlevs som till exempel ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering

läs mer
Konsekvensanalys

I takt med att vi automatiserar processer ökar kraven på dataskydd. Enligt GDPR skall risk-baserade metoder användas för att säkerställa att enskilda personers friheter och rättigheter inte äventyras i samband med automatiserad behandling 

läs mer
Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka ett meddelande så ringer vi upp dig.

Looking for a First-Class Analytics Consultant?