Mats Edvardsson, CEO

Data Scientist

Min grundutbildning är i matematik och datavetenskap. Det har blivit en hel del programmering genom åren och jag har jobbat med de flesta programmeringsspråk. Python är det programmeringsspråk som jag har mest erfarenhet av (20+ år) och som jag valt för datavetenskapliga projekt. Jag har skriver gärna algoritmer för Machine learning i Python. För mer beskrivande statistik använder jag gärna Tableau eller R.

Jag har sedan 2017 en (konsult)roll som Chief Data Scientist hos Need Insights i Stockholm. Need Insights är ett analysföretag som specialiserar sig på location analytics där mina arbetsuppgifter innefattar ansvar för datamodellering, statistiska beräkningar och dataskydd.

På senare tid har jag även byggt upp en spetskompetens i GDPR. Jag har varit engagerad i både små och stora GDPR-projekt. Senast med Trygg Hansa i ett stort skandinaviskt projekt och även med mindre nischade teknikföretag.