Mats Edvardsson, CEO

Erfaren konsult med inriktning mot dataanalys och dataskydd

Min grundutbildning är i matematik och datavetenskap. Det har blivit en hel del programmering genom åren och jag har jobbat med de flesta programmeringsspråk. Python är det programmeringsspråk som jag har mest erfarenhet av (20+ år) och som jag valt för datavetenskapliga projekt. Jag har till exempel skrivit algoritmer för Machine learning i Python. För mer affärsinriktade tillämpningar använder jag gärna Tableau eller Power BI.

Jag har sedan 2017 en (konsult)roll som Chief Data Officer hos Need Insights i Stockholm. Need Insights är ett analysföretag som specialiserar sig på location analytics där mina arbetsuppgifter innefattar ansvar för datamodellering, datakvalitet och dataskydd.

På senare tid har jag även byggt upp en spetskompetens i GDPR. Jag har varit engagerad i både små och stora GDPR-projekt. Senast med Trygg Hansa i ett stort skandinaviskt projekt och även med mindre nischade teknikföretag. Jag håller även utbildningsdagar för blivande dataskyddsombud