Varför har ni en hemsida

Varför har ni en hemsida?

Alla företag behöver en hemsida. Hemsidan är en viktig kontaktyta mellan ditt företag och dina kunder. Den säger något om vilka ni är, vad ni har att erbjuda etc. Men utöver det, vilken är den viktigare funktionen som hemsidan skall fylla för er som företag? Alla företag är unika men det är sannolikt att en av följande funktioner är viktigast.

  1. Attrahera besökare till våra butiker
  2. Sälja varor direkt på hemsidan
  3. Skapa kontakter för säljprocessen
  4. Sprida vårt varumärke
  5. Ge kundservice
  6. Sprida kunskap och information (Blogg).

När du bestämt vilken den viktigaste funktion är kan du sätta upp mål för hemsidan. Om till exempel syftet är att skapa kontakter som era säljare kan följa upp kan målet vara att få minst tio besökare varje vecka att ladda ner produktinformation för era produkter. Om syftet är att locka kunder till butiken kan målet vara att 100 besökare varje vecka laddar hem en rabattkod som dom kan visa i butiken.

När du har mål kan du mäta hur väl hemsidan fungerar, analysera resultatet och bestämma vilka åtgärder som  behöver göras för att förbättra resultatet.Lämna ett svar